Caj Karlsson Trio

15/07

Parkscenen

13:30

Hade Hasslö varit ett självständigt land hade dess nationalskald otvivelaktigt varit Caj Karlsson. Få människor är nog så förknippade med Hasslö som Caj och öns alldeles egna singer-songwriter och gitarrbeväpnade poet behöver knappast en närmare presentation. På lördagen plockar Caj fram guldkorn från sin katalog tillsammans med sina goda och gamla vänner och medmusiker Johan Glössner och Oskar Appelqvist.